top of page

Villkor

Avbokning eller sjukdom

Skulle du av någon anledning inte ha möjlighet att delta i en kurs du bokat är det viktigt att du informerar oss i god tid. Nedan anger vi våra avbokningsvillkor;
 
Anmälan till en utbildning är bindande. Sker avbokning mindre än 3 arbetsdagar (måndag-fredag) före kursens start debiteras hela avgiften. Det går även att utbyta kurstillfälle med ett tidigare eller ett senare tillfälle. Detta får dock endast ske med vårt medgivande. Vid sjukdom skall sjukintyg signerat av läkare uppvisas. Lika så vid begravningar skall ett intyg uppvisas. Deltagaren kommer att erbjudas ett nytt kurstillfälle. Fakturan som avser den första kurs bokning skall betalas.

Avviker man från kursen och inte kan visa upp ett giltigt intyg som styrker din frånvaro kommer inte ett nytt kurstillfälle erbjudas Faktura för ogiltig frånvaro kommer att skickas ut.


Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller flytta en kurs med för få deltagare. Om du har bokat in dig på en kurs som ställs in eller flyttas, meddelar vi dig innan kurstillfälle.

Personuppgifter

Vid bokning, var noggrann  med att fylla in dina personuppgifter i vårt bokningsformulär. Felaktiga namn och personnummer leder till att ett nytt kursintyg måste präglas á pris 250kr. Felaktig mailadress kan resultera i att du inte får din kallelse för den aktuella kursen. faktura kommer att skicks ut för ogiltig frånvaro, om ni ej närvara pågrund av felaktiga utgifter som har matats in vid bokning. 


Era personuppgifter sparas i vår databas. Om ni motsäger er detta, måste ni informera oss. Tänk på: - sparar vi inte era uppgifter kan vi inte utfärda nya kursintyg om ni till exempel skulle bli av med ett truckkort.

 

Villkor för deltagande i truckutbildning:

Jag intygar att jag är frisk och inte har någon sjukdom som kan påverkar min förmåga att framföra en truck. Vid sjukdom eller psykisk ohälsa är jag skyldig att informera MLB Truck kompetens om detta redan vid bokning, detta skall göras skriftligt. Även instruktören på plats. Skulle det komma till vår kännedom att eleven i fråga har ljugit om sitt hälsotillstånd har MLB Truck kompetens rätten att avbryta utbildningen med omedelbar verkan, inga pengar kommer då att betalas tillbaka. 

För att delta i en kurs skall du kunna förstå och tala något av följande språk: svenska, engelska, Jugoslaviska, Polska. Tolk kan även ordnas på andra språk, då skall detta framgå tydligt i boknings formuläret. Skulle det visa sig att deltagaren inte kan fatta sig i tal och skrift i något av dom ovannämnda språken har instruktören på plats rätten att avbryta utbildningen, kostanden för kursen kommer inte att betalas tillbaka. 

Eleven som deltar i kurser hos oss intygar vid bokning att dom kommer att följa rådande säkerhetsföreskrifter som råder på plats, så som att använda skyddskor, respektera spärrlinjer följa instruktioner från instruktör på plats. Brister deltagare i detta har vi rätt att avbryta utbildning med omedelbar verkan. Inga pengar kommer att betalas tillbaka.

Vid dåligt uppförande och hot kommer utbildningen omedelbart avslutas och deltagaren kommer att hänvisat ut ur lokalen. En polisanmälan kommer även att upprättas.

Vid skadegörelse kommer skadan att faktureras vederbörande. 

Om jag blir underkänd? 

Elever debiteras inte för utbildning med underkänt resultat om den trots att den klarar av språkkraven blir underkänd på sin praktiska delen av truckutbildning. 

Vid underkänt reslutat erbjuds nytt utbildnings tillfälle inom 30 dagars period.

För att bli godkänd skall man klara teoretiskt prov och ett praktiskt prov med godkänt resultat.

 

 

Vid bokning av utbildning från MLB Truck kompetens godkänner jag ovannämnda villkor.

bottom of page