top of page

Bakgrund:

I denna grundutbildning får deltagarna lära sig HLR (Hjärt-lungräddning) samt använda en hjärtstartare. Under utbildningen lär sig deltagaren att känna igen symptomen vid hjärtinfarkt, hur man identifierar ett plötsligt oväntat hjärtstopp samt hur man gör kompressioner och inblåsningar, dvs HLR. Vi går också igenom hur en hjärtstartare fungerar. Varje deltagare har sin egen övningsdocka vilket garanterar maximal övning. I denna kurs går vi också igenom luftvägsstopp (när någon sätter i halsen) hos både barn, tonåringar och vuxna. Ni får också lära er hur man lägger en medvetslös person i stabilt sidoläge. Samtliga deltagare får ett certifikat efter genomförd utbildning.

Kursens innehåll:

 • konstatera hjärtstopp

 • larmrutiner

 • HLR

 • användning av hjärtstartare

 • förståelse för vikten av regelbunden träning

 • luftvägsstopp

 • träning av stabilt sidoläge

Målsättning:

Efter genomförd utbildning skall kursdeltagaren kunna:

 • utföra medvetandekontroll

 • utföra andningskontroll

 • larma 112

 • utföra HLR vid hjärtstopp

 • lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge.

 • Åtgärder vid luftvägsstopp

Pris: 1250 sek ex. moms

För boking kontakta kontoret:
Kontakt@mlbboka.se
+46733908094

bottom of page