top of page

Pris: 2500 sek ex. moms

Liftutbildning MLB Truck kompetens AB

Övergripande syftet med att genomgå en liftutbildning är att bli en säker och riskmedveten liftanvändare. Efter avslutad utbildning med godkända resultat får deltagaren ett certifikat för lift som uppfyller kraven i arbetsmiljölagen samt arbetsmiljöverkets föreskrifter. Detta är giltigt i fem år och ska sedan förnyas genom en repetitionsutbildning.

Arbetar du på höjder från 2m uppåt ? Tänk på att komplementära med fallskyddsutbildning.

Genom att komplementära din Liftutbildning med Fallskyddsutbildning förebygger du olyckor på din arbetsplasts genom att ge dina anställda kunskaper om risker kopplade till deras arbete samt säkerhetsutrustning anpassad för att minimera dessa risker. 

Vi kan utbilda eran personal i våra lokaler på Sockerbruksgatan 2 i Helsingborg eller i era lokaler i hela Sverige.

Utbildningar genomförs i 4 olika spårk:

  • Svenska

  • Engelska

  • Polska

  • Serbiska

Bästa liftutbildning i Helsingborg
Professionell Liftutbildning i Helsingborg
Liftutbildning ID06 2022
Liftutbildning ID06
Liftutbildning mobila arbetsplattform
Liftutbildning i Helsingborg 2022
Boka Liftutbildning 
Vilken tid funkar för dig?

Tack för din Mejl!

bottom of page