Liftutbildning MLB Truck kompetens

Övergripande syftet med att genomgå en liftutbildning är att bli en säker och riskmedveten liftanvändare. Efter avslutad utbildning med godkända resultat får deltagaren ett certifikat för lift som uppfyller kraven i arbetsmiljölagen samt arbetsmiljöverkets föreskrifter. Detta är giltigt i fem år och ska sedan förnyas genom en repetitionsutbildning.

Arbetar du på höjder från 2m uppåt ? Tänk på att komplementära med fallskyddsutbildning.

Genom att komplementära din Liftutbildning med Fallskyddsutbildning förebygger du olyckor på din arbetsplasts genom att ge dina anställda kunskaper om risker kopplade till deras arbete samt säkerhetsutrustning anpassad för att minimera dessa risker. 

Vi kan utbilda eran personal i våra lokaler på Sockerbruksgatan 2 i Helsingborg eller i era lokaler i hela Sverige.

Utbildningar genomförs i 4 olika spårk:

  • Svenska

  • Engelska

  • Polska

  • Serbiska

Lift sax MLB (1).jpg
Skylift MLB 1 (1).jpg