top of page

Traversutbildning för säkra lyft.

Nästan alla olyckor och tillbud med traverser beror på okunskap.

Utbildning är en av de viktigaste och mest effektiva åtgärderna för att förebygga skador och olycksfall på arbetsplatsen.

Traverskort kan också vara en lönsam investering i och med att även skador på gods och maskiner minskar när kunskapsnivån höjs.

Kursen följer arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 och den internationella standarden SS-ISO 23853:2006.

Kran utbildning i Helsingborg

Pris: 2900 sek ex.moms

För boking kontakta kontoret:
Kontakt@mlbboka.se
+46733908094

bottom of page