top of page

Transportbranschen, fackförbund varnar för truckkorts fusk!

Går du utbildning som erbjuder flera truck kategorier se till att få köra samtliga truckar under din utbildning!

Visa aktörer erbjuder flera truckar till ett lågt pris utan att ha möjlighet till ett riktigt praktik!

Vi på MLB har samtliga truckar i vårt lager och dessutom alla våra elever erbjuds kostnadsfria praktikdagar med truckkörning i 12 månader från datum de tog truckkortet.

Hos oss blir du en riktigt truckförare!

Vid språksvårigheter erbjuder vi extra hjälp på Engelska, Polska, Serbiska, Arabiska 

Allt för säkrare arbetsmiljö!

Välj alltid seriösa utbildningsföretag, Vi har högsta betyg bland truckförare!

MLB Truck kompetens  utbildningar följer TLP 10 (Truckläroplan 10), som är utvecklad för truckutbildning. Enligt Arbetsmiljölagen är företagen ansvariga för att ge truckförare lämplig utbildning för sin arbetsuppgift. Förutom de rättsliga aspekterna finns det många andra goda skäl till att förarna ska vara utbildade. Förare med hög kunskap om truckar och säkerhet orsakar färre olyckor. Det innebär färre skador på truckar och gods samt kortare avbrottstider. Under utbildningen lär sig förarna också hur truckarna används så produktivt och energisnålt som möjligt. Det innebär kunskaper om lastning, tippsäkerhet, underhåll, olycksorsaker och åtgärder vid olyckor. Truckförarutbildningen innehåller en teoridel, en praktisk del och avslutas med ett prov för båda delarna. Efter genomförd utbildning får föraren sitt truckförarbevis. Utbildningsintyg kan hämtas i Helsingborg eller Hässleholm eller  skickas via posten till deltagare.

Truckkort Helsingborg.jpg
kategori.jpg

Fördelar med truckutbildning i korthet

 

  • Lagenlig användning av trucken

  • Högre säkerhet och produktivitet

  • Färre skador på varor, utrustning och truckar

  • Optimerad batteritid

  • Utbildning på plats eller hos Linde

  • Skräddarsydda utbildningspaket

Hjullastare.jpg

Truckutbildning - TLP 10

Vår truckutbildning ser till att minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Truckförarutbildning är en av de viktigaste och mest effektiva åtgärder som finns för att förebygga skador och olycksfall på arbetet. Truckkort kan också vara en lönsam investering i och med att skador på gods och maskiner minskar när kunskapsnivån höjs genom utbildning.

Vem är kursen för?

Utbildningen vänder sig till alla som använder truckar eller som arbetsledare kommer i kontakt med truckar i sitt arbete.

Vad säger lagstiftningen?

Från och med 1 juli 2007 ställs betydligt hårdare krav på arbetsgivares ansvar att förarna har genomgått truckförarutbildning. Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS:2006:5 ”Användning av truckar” fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper över den anställdes kunskaper med avseende på säker användning.

Dokumentation – utbildningsbevis

Våra truckutbildningar följer branschens riktlinjer och läroplanen TLP10. Truckkörkort efter godkända teoretiska och praktiska prov utfärdas godkänd utbildingsintyg.

Vilken truckutbildning ska jag välja?

Det finns 18 olika trucktyper i fyra olika klasser och de indelas så här enligt TLP10:

Truckkort Kategori A 
1. Låglyftande plocktruck (föraren lyfts ≤ 1,2 m)
2. Ledstaplare med eller utan åkplatta
3. Låglyftande åktruck stående eller sittande. (Lyfthöjd ≤ 0,2 m)
4. Låglyftare med eller utan åkplatta. (Lyfthöjd ≤ 0,2 m)

Truckkort Kategori B 
1. Motviktstruck
2. Höglyftande åktruck (Stående eller sittande)
3. Skjutstativtruck
4. Höglyftande plocktruck (Lyfthöjd över 1,2 m)
5. Smalgångstruck
6. Fyrvägstruck

Truckkort Kategori C
2. Hjullastare
3a. Containertruck
3b. Timmertruck
4. Sidlastare
5. Grensletruck
7. Teleskoplastare

Truckkort Kategori D
1. Drag- /flaktruck
2. Terminaldragtruck

 

Kurstiden kan varierar  beroende på körvana, tidigare erfarenhet och inlärningsförmåga.

Truckutbildning Helsingborg och Hässleholm

Truckkort A B C D

Truckkort Sverige.jpg
Truckkort AB 5 (1).jpg
Truckutbildning AB Helsingborg.jpg
bottom of page