top of page

Ställning 2-9m

bild3.jpg
blid.jpg
bild1.jpg

Ställningsutbildning 2-9 m

Allmän ställningsutbildning motsvarar kraven för ställningar med arbetshöjden upp till 9 meter. Syftet med denna utbildning är att öka kunskap och medvetenhet hos deltagaren, och säkerställa en trygg arbetsmiljö. Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen. Det är ett av skälen till att utbildade ställningsbyggare är nödvändigt. Arbetsmiljöverket har infört sanktionsavgifter till alla företag som bryter mot kravet på utbildning.

Vem är kursen för?

Utbildningen vänder sig till ställningsbyggare, arbetsledare och andra berörda. Alla som bygger, ändrar eller nedmonterar ställning upp till 9 meter, alla arbetsledare och andra som behöver känna till vilka säkerhetskrav och regler som gäller kring ställningsarbete.

Vad säger lagstiftningen?

Arbetsmiljölagen (1977:1160)

Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.
(3 kap. 3 §)

Ställningar (AFS 2013:04 § 47)

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift ska den som uppför, väsentligt ändrar eller nedmonterar en ställning ha utbildning i ställningsarbete. Arbetsmiljöverket har infört sanktionsavgifter till alla företag som bryter mot kravet på utbildning.

Dokumentation – utbildningsbevis

Efter godkända teoretiska prov utfärdas ett utbildningsbevis till deltagaren.

Ur kursinnehållet

  • Regler för ställningar

  • Föreskrifter

  • Olika typer och fabrikat av prefabicerade ställnigar

  • Skydd mot fall

  • Metoder för upp och nertransporter/lyft av ställningsmaterial

  • Förankring

  • Ergonomi

  • Lastklasser

Pris: 2500 sek ex. moms

Boka Ställnings utbildning
Vilken tid funkar för dig?

Tack för din anmälan!

bottom of page